Elektritööd

OÜ Intarel pakub kõiki B-pädevusklassi kuuluvaid elektritöid:

*Elektripaigaldiste ehitus;
*Elektripaigaldiste hooldus ja remont;
*Käidukorraldus.

Käidukorraldus

Elektrisüsteemides esinevate rikete ennetamiseks ning õnnetuste vältimiseks tuleks elektrisüsteemidel regulaarselt silm peal hoida.
Vastavalt “Seadme ohutuse seadusele” on kõikides madalpingepaigaldistes, mille peakaitsme nimivool ületab 100 amprit nõutud elektripaigaldise kasutamise järelvaataja ning sõlmida tuleks käiduleping.